Kominické práce

Kominické práce2018-05-16T14:07:52+00:00

Kontroly komínů: provádíme pravidelné roční prohlídky a čištění spalinových cest klasickým způsobem nebo kamerou včetně vypracování protokolu o kontrole a čištění. Tyto kontroly můžeme spojit s kontrolou nebo opravou kotle a tím snížit celkové náklady.