Kontroly komínů: provádíme pravidelné roční prohlídky a čištění spalinových cest klasickým způsobem nebo kamerou včetně vypracování protokolu o kontrole a čištění. Tyto kontroly můžeme spojit s kontrolou nebo opravou kotle a tím snížit celkové náklady.