Záruční lhůta na dodané práce činí 24 měsíců od převzetí díla.

Doba záruky na námi dodaný a namontovaný materiál se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců.

Většina výrobců kotlů si podmiňuje záruku, případně prodlouženou záruku prováděním pravidlených ročních kontrol.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, na poškození vzniklá neodbornou manipulací, na poškození vzniklá třetí osobou a na poškození vzniklé v důsledku vyšší moci /blesk, požár…./.

Záruční podmínky se řídí platným obchodním zákoníkem.